Silo à ciment Hartmann Silosy Monolityczne neuf

PDF
silo à ciment Hartmann Silosy Monolityczne neuf
silo à ciment Hartmann Silosy Monolityczne neuf image 2
silo à ciment Hartmann Silosy Monolityczne neuf image 3
silo à ciment Hartmann Silosy Monolityczne neuf image 4
silo à ciment Hartmann Silosy Monolityczne neuf image 5
Cette annonce vous intéresse ?
Contacter le vendeur
1/5
PDF
15 950 €
Prix sans TVA
69 000 PLN
19 618,50 €
Prix avec TVA
Contacter le vendeur
Marque Hartmann
Modèle Silosy Monolityczne
Type silo à ciment
Année de fabrication 08/2023
Volume 46.15 m³
Capacité de charge 60000 kg
Poids net à vide 4500 kg
Localisation Pologne Kraków
Mise en ligne 16 févr. 2024
Machineryline ID WE36105
Citerne
Épaisseur des parois de la citerne 4 mm
État
État neuf
Vernis d'origine
Peinture d'origine
Informations supplémentaires
Couleur blanc

Informations supplémentaires — Silo à ciment Hartmann Silosy Monolityczne neuf

Anglais
Cement silo 60 T
For bulk weight of cement 1m3= 1300kg

Steel superstructure on short bases

Silo to be founded on old legs.

Only short adapters will be supplied.

Silo drum welded - not bolted
Silo wall thickness 4mm
empty weight: approx. 4.5 tonnes

Silo with smooth shell (German version)
Silos with a capacity of:
30 to 100 T. (capacity in 10 T increments)

And 120, 150, 200 T.

Silo diameter from 2.22 to 3.08 M.

Certificates:

-TUV ISO 9001 certificate

-TUV ISO 1090 certificate

-TUV ISO 3834 certificate

Monolithic silos are completely welded, not bolted.
So there is no fear that they will start leaking after years!


Hartmann Cement Silo

ZementSilo ZS60.K

RAL colour white

Silo drum material: S355 steel

Max. loading capacity: 60 tonnes

Hartmann Cement Silo ZementSilo ZS60.K Colour RAL White Silo drum material: Steel S355
Steel connectors - Stubs for the transition from the silo drum to the old legs.
Filling line with Storz coupling
Replacement elbow on pipe with 2 quick-release couplings
Overfill safety valve
Pressure relief valve
Silo hatch

Price ex work Krakow net PLN 79,400.00 including items (1-7)


Recommended accessories for the silo:

WAM silo air filter with electric cable, without connection to node control
Aeration - cement aeration - 4 aeration nozzles
Electric valve for aeration control and electric and pneumatic lines
Silo pressure relief valve, without connection to control centre
Butterfly valve under the silo with handle, prepared for connection to the cement feeder
Cement screw feeder, with dust-free head, cable installation, without connection to control centre
Cables to fix the feeder, elastic sleeve, 2 bands. Preparation of inlet to the scales on the customer's side
Cement level sensors in the silo: 1x MIN sensor and 1 x MAX sensor
Operating platform with railings and steps, ladder
Assembly (1 day)
Afficher tout le texte
Silos na cement 60 T

Dla ciężaru usypowego cementu 1m3= 1300kg

Konstrukcja nośna stalowa- na krótkich podstawach

Silos do posadowienia na starych nogach.

W ramach dostawy będą tylko krótkie łączniki - przejściówki

Bęben silosu spawany – nie skręcany
grubość ściany płaszcza silosu 4mm

Masa własna: ok. 4,5 tony

silos z gładkim płaszczem (wersja niemiecka)
Silosy o pojemności:

od 30 do 100 T. (pojemność co 10 T)

Oraz 120, 150, 200 T.

Średnica silosu od 2,22 do 3,08 M.

Certyfikaty:

-Certyfikat TUV ISO 9001  

-Certyfikat TUV ISO 1090

-Certyfikat TUV ISO 3834

Silosy Monolityczne są całkowicie spawane, nie skręcane.
Więc nie ma obawy że po latach zaczną przeciekać!

Hartmann Silos cementu

ZementSilo ZS60.K

Kolor RAL biały

Materiał bębna silosu: Stal S355

Ładowność max.: 60 ton

Hartmann Silos cementu ZementSilo ZS60.K Kolor RAL Biały Materiał bębna silosu: Stal S355
Stalowe łączniki - Króćce do przejścia z bębna silosu na stare nogi.
Rurociąg zasypowy ze złączem Storz
Kolano wymienne na rurociągu z 2 szybkozłączami
Zawór bezpieczeństwa przepełnienia
Zawór bezpieczeństwa ciśnienia
Właz do silosa

Cena ex work Kraków 79 400,00 zł netto zawiera pozycje (1-7)

Zalecane wyposażenie dodatkowe do silosu:
Filtr powietrza do silosu WAM z przewodem elektrycznym, bez wpięcia do sterowania węzła
Aeracja –spulchnianie cementu – 4 dysze aeracyjne
Elektrozawór sterowania aeracją i przewodami elektrycznymi i pneumatycznymi
Zawór bezpieczeństwa ciśnienia w silosie, bez wpięcia w sterowanie węzła
Przepustnica pod silosem typu Butterfly z uchwytem, przygotowana do połączenia z podajnikiem cementu
Podajnik ślimakowy cementu, z głowica bezpyłową, instalacja kablowa, bez wpięcia w sterowanie węzła
Linki do zamocowania podajnika, rękaw elastyczny, 2 opaski. Przygotowanie wlotu do wagi po stronie klienta
Czujniki poziomu cementu w silosie: 1x czujnik MIN i 1 x czujnik MAX
Podest obsługowy z barierkami i schodami, drabinką
Montaż (1 dzień)
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !

Annonces similaires