Foreuse horizontale NODIGMARKET24 controlled mole 50m NDM-20 neuve

PDF
Cette annonce vous intéresse ?
Contacter le vendeur
Cette annonce vous intéresse ?
Contacter le vendeur
1/22
PDF
25 000 €
Contacter le vendeur
Marque NODIGMARKET24
Modèle controlled mole 50m NDM-20
Type foreuse horizontale
Localisation Pologne Zabrze
Mise en ligne plus d'un mois
Machineryline ID RJ18321
État
État neuf
Informations supplémentaires
Anglais
I offer jacking machines controlled NODIGMARKET24, Model: NDM-20 (200kN) for passing under roads, rivers and tracks.

The machines are produced with various hydraulic parameters. The example machine in the pictures has a tensile force of 200kN (20t) and allows pulling PE pipes up to 200mm.

The maximum length of the jacking is 60m. It also enables cracking on small asbestos, cast iron and stoneware pipes.

Execution of the controlled squeeze takes place at the execution of a small excavation, rough setting of the machine, arming the warhead with a radio probe and pilot drilling. Then, mount the expanding head depending on the diameter of the installed pipe and pull it into the ground. The whole process is done dry. Drilling polymers are used to retract the pipe over a longer distance. giving a significant slip and reducing friction when pulling.

If you have questions or interest, please contact us via the form or by phone.

Eng. Damian Sobczak
Specialist in the construction of culverts and mechatronics
Afficher tout le texte
Oferuję maszyny przeciskowe sterowane NODIGMARKET24, Model: NDM-20 (200kN) do wykonywania przejść pod drogami, rzekami i torowiskami.

Maszyny są produkowane z różnymi parametrami hydraulicznymi. Przykładowa maszyna na zdjęciach ma siłę uciągu 200kN (20t) i umożliwia wciąganie rur PE do 200mm.

Maksymalna długość wykonania przecisku to 60m. Umożliwia również wykonanie krakingu na niewielkich rurach azbestowych, żeliwnych, kamionkowych oraz polietylenowych.

Wykonanie przecisku sterowanego, odbywa się na wykonaniu niewielkiego wykopu, zgrubnym ustawieniu maszyny, uzbrojeniu głowicy w sondę radiową i wykonanie przewiertu pilotażowego. Następnie zamontowaniu głowicy poszerzającej w zależności od średnicy instalowanej rury oraz wciągnięcie jej w grunt. Cały proces odbywa się na sucho. Do wciąganie rury na dłuższym odcinku stosowane są polimery wiertnicze. dające znaczny poślizg i zmniejszenie tarcia podczas wciągania.

W razie pytań lub zainteresowania proszę kontaktować się poprzez formularz lub telefonicznie.

​inż. Damian Sobczak
Specjalista d/s budowy przepustów i mechatroniki
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires